ตั้งเป้าหมายทีม B

สรุปข้อมูล SMART GOAL ของ สพม.5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งประกอบด้วย

  • กลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน 2 กลุ่ม
  • กลุ่มศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 กลุ่ม
สรุป SMART GOAL กลุ่ม ผอ.และ ศน.

สรุปกิจกรรม สพม.5 (สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท)
ประกอบไปด้วย

  • ผลการสร้างความตระหนักและแรงจูงใจแก่ครูผ่านการทบทวนการทำงานของครู
  • ผลการทบทวนการทำงานของทีมโค้ชในพื้นที่ (ทีม B) และจัดทำแผน C&M
สรุปกิจกรรม สพม.5 (สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s