สพม.เขต 28

Advertisements

AAR การสอน

สรุปผลจากกิจกรรม AAR (ทบทวนการปฏิบัติงาน) โดยแยกตามกลุ่มสาระ สรุป AAR แยกตามกลุ่มสาระ (คลิกเพื่อ Download ไฟล์)

ตั้งเป้าหมายทีม B

สรุปข้อมูล SMART GOAL ของ สพม. 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) วันที่ 2 มีนาคม 2558 ซึ่งประกอบด้วย

C&M ทีม B

ผลการการทบทวนหลังจากฝึกประจำฐานการเรียนรู้ (After Action Review) กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาทักษะการ Coaching&Mentoring สพม.28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) วันที่ 23-25 เมษายน 2558

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s